Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

Vsrrp98

Vsrrp is een meet- en analyseprogramma voor een veelvoud aan fysiologische signalen.

Meetmodule (data acquisition)

  • Meting van maximaal 15 analoge kanalen
  • Aanbieden van vragenlijsten
  • Aanbieden van multimediafragmenten

Multimediafragmenten kunnen geluidsfragmenten, films en plaatjes zijn. Door de interne bouw van het programma is het echter onmogelijk om stimuli met een nauwkeurige timing aan te bieden, er moet rekening gehouden worden met variabele delays tot zo'n 250 msec. Voor nauwkeurige aanbieiding moeten stimuli door bijvoorbeeld Presentation worden aangeboden.

Analysemodule (data reduction)

De analysemodule in het programma ondersteunt de volgende fysiologische signalen:

  • ECG (heart rate en heart rate variability in tijd- en frequentiedomein)
  • EMG (response en level)
  • Bloeddruk
  • Plethysmograaf (heart rate en heart rate variability)
  • Ademhaling (respiration rate, Capnogard; CO2 analyse)
  • SCL/SCR (huidgeleiding response en tonisch niveau)

Buiten het eigen file formaat (*.vsrrp) leest en analyseert de data reductie module ook EDF en BDF files (voor bijvoorbeeld datareductie van ECG in een Biosemi file).

Download en installatie

De huidige softwareversie is 7.29

Vsrrp98 wordt in twee verschillende versies gepubliceerd, een versie voor specifieke hardware van Keithley Instruments (KPCI-3107 en KPCI-3108) en een versie voor verschillende National Instruments hardware interfaces. De data-aqcuisitie module wordt alleen voor de National Instruments versie regelmatig ge-update. De data-analyse module is voor beide versies identiek.

Wanneer Vsrrp98 wordt geïnstalleerd op een computer zonder data-aqcuisitie hardware (alleen voor data-analyse) kan de Keithley-versie worden geïnstalleerd.

Vsrrp98 maakt gebruik van MATLAB om data-analyse berekeningen uit te voeren. De versie van MATLAB die wordt geïnstalleerd is gelijk aan de versie die door Kubios HRV wordt geïnstalleerd waardoor mogelijk Kubios HRV niet meer functioneert. Op de website van Kubios HRV is een fix hiervoor te vinden.
Deze files staan ook op Big Brother:

\\bigbrother2.fmg.uva.nl\Applications\HRV Kubios\

Downloads:

9 oktober 2013