Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

Pres2Synch

Pres2Synch is in eerste instantie gebouwd om synchronisatiesignalen in Vsrrp files te kunnen identificeren op basis van een presentation log file. Omdat Vsrrp98 niet in staat is om verschillende event-codes te onderscheiden maakt Pres2Synch aan de hand van een script-file een lijst van event posities die gebruikt kunnen worden om data te analyseren.

Daarnaast kan Pres2Synch specifieke kolommmen uit de Presentation log-file (na sortering) wegschrijven naar een simpele tekstfile die direct in SPSS gebruikt kan worden. Hiermee kan gedragsdata op een eenvoudige manier worden omgezet naar een uniform formaat.

Met behulp van de scriptfile kunnen verschillende sorteercriteria worden opgegeven. Download de (voorlopige) manual voor informatie over de verschillende sorteer mogelijkheden.

9 oktober 2013