Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

Regels en Procedures Onderzoek FMG

Alles wat je moet weten als onderzoeker vind je in het onderstaande document.

Let er op: deze versie (juli 2017) is de actuele versie.

Mogelijk zijn er oudere versies in omloop. Controleer dus of je de actuele versie hebt. Bij twijfel, download de nieuwste versie via onderstaande link.

Je vindt hier onder meer: een stappenplan om een onderzoek te publiceren in LABBOOK, informatie over de subjectpool, de rol van de Commissie Ethiek en TOP, regels omtrent beloning van deelnemers, hoe je afspraken maakt met je deelnemers, wat je moet doen als een deelnemer niet komt opdagen, regels omtrent wervingsteksten, hoe je aan de testzittingengegevens kan komen en waar je terecht kan met vragen.

Rechten & Plichten Proefpersonen

Als deelnemer aan het onderzoek heb je veel rechten, zo heb je het recht te allen tijde te stoppen met het onderzoek. Je gaat echter ook bepaalde verplichtingen aan ten aanzien van het onderzoek waaraan je deelneemt. Een samenvatting van deze rechten en plichten vind je op de poster die is verspreid in het onderzoekslab in REC-L. Deze poster is te downloaden via onderstaande link.

Formulier Uitbetaling Proefpersonen

Voor de uitbetaling van deelnemers aan onderzoek is het belangrijk dat de deelnemer een aantal persoonsgegevens invult en een handtekening zet op het formulier “Uitbetaling Proefpersonen”. Daarmee bevestigen ze dat ze het geld hebben ontvangen. Het formulier is via onderstaande link te downloaden. 
Let er op: dit formulier is uitsluitend voor betalingen van maximaal € 22,50 per persoon. Voor betalingen van meer dan € 22,50 dient van het formulier “Vergoedingen anders dan loon” gebruik gemaakt te worden. Dit formulier is voor UvA medewerkers terug te vinden op intranet. Studenten kunnen dit aan hun supervisor vragen.

Gepubliceerd door  TOP

3 mei 2018