Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

Informed Consent formulier FMG

Download hier het formulier wat behoort bij de archivering van Informed Consent Verklaringen. Deze verklaringen kunnen bij de TOP ingeleverd worden. Dit formulier moet ingevuld boven op de stapel komen. Eens in de zoveel weken/maanden laat de TOP de dienst Informatie-Voorziening deze formulieren ophalen en archiveren.

4 augustus 2016