Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

Testzittingen

Doel Testzittingen

De Testzittingen (voorheen de Testweek) zijn een jaarlijks terugkerend onderdeel van de propedeuse van de Opleiding Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. De Testzittingen zijn ten eerste ingesteld om de afname van een groot aantal (vragenlijst)onderzoeken en testen van universitaire medewerkers en ouderejaars studenten zo gecoördineerd mogelijk te laten verlopen. Als methode van dataverzameling heeft hebben de Testzittingen twee unieke eigenschappen: (a) er zijn per proefpersoon zeer veel data beschikbaar en (b) een aantal vragenlijsten wordt elk jaar afgenomen zodat van grote continuiteit kan worden gesproken.

Ten tweede hebben de Testzittingen een didactische waarde. Door veelvuldig deel te nemen aan onderzoeken krijgen eerstejaars studenten meer kennis en inzicht over psychologisch onderzoek.

Onderzoeksgroep

Ieder jaar nemen ongeveer 450 studenten deel aan de Testzittingen. De gemiddelde leeftijd van deze studenten ligt rond de 21 jaar en de verdeling man/vrouw is meestal 30/70. Het percentage studenten met een andere taal dan het Nederlands als moedertaal ligt jaarlijks rond de 10%.

 

 

Zittingen

De studenten nemen deel aan zes verschillende testzittingen die ongeveer 1.20 uur duren.

Tot 2014 duurde een zitting ongeveer 2.15 uur (inclusief 15 minuten pauze). Dit is sinds 2015 ingekort naar 1.20 uur (zonder pauze). Sinds 2015 zijn de zittingen verspreidt over twee semesters. Het aantal zittingen is vanaf toen ook uitgebreid van 5 naar 6.

Anonimiteit 
Bij aanvang van de eerste zitting krijgen de deelnemers een uniek Testzittingennummer. Dit nummer wordt gedurende de opeenvolgende testzittingen gebruikt en dient om de deelnemers te anonimiseren.

Vragenlijsten, testen en experimenten 
De computerzittingen lenen zich goed voor het afnemen van vragenlijsten, testen en experimenten. Deze zittingen bieden o.a. de mogelijkheid tot*:

·       het instellen van tijdslimieten

·       random toewijzing van deelnemers aan verschillende experimentele condities

·       aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal

·       test-hertest metingen

·       selectie van deelnemers aan een onderzoek op basis van demografische gegevens

*Mochten onderzoekers speciale wensen hebben, dan kan altijd in overleg met de Testzittingencoördinator (testzittingen-psy@uva.nl) bepaald worden in hoeverre die wensen tijdens de Testzittingen ingewilligd kunnen worden.

Kosten van deelname

Onderzoekers betalen in principe per proefpersoon en per tijdseenheid (6 cent per proefpersoon per minuut).

Ethische richtlijnen

Uiteraard vallen alle onderdelen van de Testzittingen onder de ethische richtlijnen van de afdeling. Elke deelnemer krijgt bij aanvang van de Testzittingen een Testzittingennummer. Dit nummer is alleen bekend bij de Testweekzittingencoördinator en is geheim. Het beschermt de identiteit van de deelnemers en stelt de onderzoekers in staat om persoonlijke vragen te stellen. Voorts is er een procedure die bij de koppeling tussen Testzittingendata en data verzameld in het lab de anonimiteit van de deelnemers garandeert.

4 augustus 2016