Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

Sleutelbeheer

De lab-units zijn voorzien van een electronisch slot wat bedient wordt met een keycard. Onderzoekers kunnen op hun persoonlijke UvA-keycard de toegang tot de voor hun relevante ruimtes krijgen.
Deze UvA-keycard worden centraal beheert en uitgegeven.

Voor meer info en het blokkeren van uw pas bij diefstal of verlies: https://www.mijnuvapas.nl

Indien u nog niet over een UvA-kaart beschikt dan kunt u die aanvragen bij dhr. E. van Dalsen U dient daarvoor een email te sturen aan: e.m.vandalsen@uva.nl met daarin de volgende gegevens:

  • Uw uva-net-ID
  • en als bijlage een digitale kleuren pasfoto, liefst in JPG formaat (geen PDF)

Keycard-beheer van gebouw REC-L:

Keycard-beheer van Spinoza Roetersstraat (fMRI):

Aanvraag voor toevoeging van labruimtes aan uw UvA-keycard uitsluitend per e-mail, met vermelding van de gevraagde ruimtes en de e.v. eind datum van het ruimtegebruik.

Studenten die incidenteel of kortdurend toegang tot ruimtes willen hebben, kunnen op inlevering van hun collegekaart, of andere ID, een keycard voor 1 dag lenen.

Voor studenten die langdurig (meer dan 14 dagen) of buiten kantooruren willen testen, kan hun begeleider een tijdelijke pas op naam aanvragen d.m.v. een e-mail aan Nico Notebaart of Rene van der Belt, met daarin vermeld:

  • De naam van de student
  • De kamer(s) waartoe toegang gewenst is
  • De einddatum (waarna de pas niet meer werkt)
top

30 oktober 2014