Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

Reservering labs

Alle onderzoekslabs en sommige cubicle-units worden beheert door de vakgroepen.
Overzicht beheerders

De TOP beheert een aantal cubicles en av-studio's die ter beschikking staan van de hele afdeling.

  • Computer-labs zijn 4 of 8 cubicles (= kamertje met 1 PC) + proefleidersruimte of 7 PC's in een (1) ruimte gescheiden door schotten.
  • AV-studio's zijn ruimtes waar (DVD)opnames gemaakt kunnen worden van twee- of driegesprekken.

De vuistregel voor de boekingstermijn is 2x de nominale boekingsduur.
Voorbeeld: 100 proefpersonen, duur van 1 experiment 1 uur, toegewezen Kamer L2.21
L2.21 bestaat uit 8 cubicles, per dag (= 8 uur) kunnen er idealiter 8x 8 = 64 personen getest worden, er zijn voor dit voorbeeld dus iets minder dan 2 dagen nodig, wij kennen dan 4 dagen toe.

Aanvragen met vermelding van het aantal proefpersonen, de duur van 1 sessie en (bij studenten) de naam van de begeleider, bij voorkeur via e-mail:

Sociale Psychologie, Brein& Cognitie en Arbeids& Organisatiepsychologie beheren eigen cubicles. Medewerkers van deze programmagroepen moeten (eerst) via hun eigen labbeheerder proberen een ruimte te boeken.

 

 

22 september 2015